Koronavirus illustrasjonsbilde

Spanstind Rundt 2021 er avlyst grunnet Covid-19

Med bakgrunn i gjeldende anbefalinger fra myndighetene og vår vurdering, avlyses Spanstind Rundt 2021.
Spanstind Rundt samler folk og påskegjester fra mange av landets fylker, de siste årene har vi hatt opp mot 450 deltakere.
Ut fra de forbud og frarådinger som gjelder nå, med tanke på antallbegrensninger og utfordringene med å samle deltakere fra flere kommuner og regioner, kan vi ikke gjennomføre arrangementet på en trygg måte for både deltakere og frivillige.
Vi ser frem til Spanstind Rundt i 2022!

Overføring av påmelding:
Deltakere som har påmelding fra 2020, vil automatisk få denne overført til 2022.

Vi ønsker alle en god påske!

Med vennlig hilsen
Spanstind Rundt
Marcus Nygård
Rennleder

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email