Vi oppfordrer alle deltakere til å forhåndspåmelde seg på internett i god tid før Skjærtorsdag, dette for å unngå kø på renndagen.

Trim – Uten tidtaking

I tillegg kommer eventuell engangslisens på 60 kr pr deltaker.

Tur – Konkurranse

I tillegg kommer eventuell engangslisens, t.o.m. 25 år 60 kr, 26 år og oppover 150 kr.