I krisesituasjoner der EQtimings påmelding ikke fungerer skal dette skjema benyttes.
Skjema skal fylles ut av en funksjonær i Spanstind Rundt.

Link til skjema hvis det ikke passer i nettleseren: Klikk her