I krisesituasjoner der EQtimings påmelding ikke fungerer skal dette skjema benyttes. Skjema skal fylles ut av en funksjonær i Spanstind Rundt. Link til skjema hvis det ikke passer i nettleseren: Klikk her