Man er ikke garantert plass som frivillig, selv om man signerer kontrakten som foreligger. Man vil få bekreftelse fra frivilligkoordinator etter at søknadskjema er sendt inn.

Når du trykker at du har godkjent vilkårene har du godkjent kontrakten som følger etter dette og du har godkjent ett frivillig arbeidsforhold med Lavangen Idrettsforening / Spanstind Rundt  med det ansvar og rettigheter det medfører. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for frivillige og god arrangementsavvikling for arrangør.
Avtalen gjelder for Spanstind Rundt 2014 (17. april)

Ved å signere kontrakten aksepterer følgende betingelser:
• Jeg forplikter meg til å møte på vaktene jeg og Spanstind Rundt har blitt enige om.
• Jeg forplikter meg til å møte på jobb edru og til rett tidspunkt på jobb.
• Jeg forstår at jeg er representant for Spanstind Rundt og vil utføre arbeidsoppgavene mine lojalt slik at jeg ikke skader Spanstind Rundts navn eller rykte på noen måte.
• Jeg forplikter meg til å gi beskjed til frivilligkoordinator om jeg er forhindret fra å møte grunnet sykdom eller lignende.
• Jeg har taushetsplikt og skal overlate uttalelser om/med Spanstind Rundt til administrasjonen

Brudd på forpliktelsene sees som avtalebrudd og kan medføre inndragning til retten å være frivillig for fremtiden. Og politianmeldelse i særs grove tilfeller.